Kinderen zijn voor God heel belangrijk. Hij houdt van ze! Jezus zegt: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet. Daarom zijn er in LIFE speciale kinderdiensten, waarin we ‘door de knieën gaan’ om de kinderen bij Hem te brengen. Wij gebruiken eigentijdse vormen en begrijpelijke verhalen om te vertellen dat God van hen houdt en bij Jezus redding en nieuw leven is.
Met liefde, tijd en aandacht, onderwijs en leuke activiteiten investeren we in de levens van kinderen en brengen ze al op jonge leeftijd in aanraking met Gods liefde en de bijbel.
Een typische zondagochtend met de kinderen kan bestaan uit een mix van luisteren naar Gods stem, samen lezen en toepassen van de Bijbelverhalen, op een ontspannen manier elkaar ontmoeten, spelen van spellen en creatieve verwerkingsvormen.

    Wij bieden de volgende groepen aan:


Schatkamer
(0 t/m 3 jaar)

Voor de allerkleinsten is er gedurende de hele dienst opvang. De kinderen kunnen al vanaf 09:50 uur gebracht worden. Hier leren de kinderen spelenderwijs meer over de Bijbel en de Here Jezus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dans, voorlezen, muziek en spel.

 

 

Sterren (Groep 1-2)
De Sterren komen elke eerste, derde en vierde zondag van de maand samen.
Met elkaar luisteren wij naar een Bijbelverhaal en gaan wij gezellig knutselen of doen wij een spel.
Ook is er ruimte om na het Bijbelverhaal met elkaar te spelen om zo onderling een goede band op te bouwen.

 

Fakkels (groep 3-4)
De fakkels komen elke eerste, derde en vierde zondag van de maand samen. We hebben een eigen ruimte om elkaar te ontmoeten en om elkaar te leren kennen. We gaan aan de slag met de Bijbel en ontdekken samen wat daar in staat. We bidden voor elkaar en aanbidden Jezus.Vaak maken we iets moois wat bij het thema past. Of we doen een spel. We spelen ook met elkaar omdat het fijn is om vrienden te worden zodat er een fijne sfeer is in de groep.

 


Kanjers
(Groep 5-6)
De Kanjers komen elke derde en vierde zondag van de maand samen.
We vertrekken tijdens de aanbidding vanuit de de grote dienst naar een eigen ruimte.
Daar geven wij uitleg over een Bijbels onderwerp op het niveau dat bij de Kanjers past. Soms in de vorm van een spelletje, soms een verhaal en soms knutselen we gezellig samen.

 

 

Helden (Groep 7-8)
De Helden komen elke derde en vierde zondag van de maand samen.
We hanteren diverse onderwerpen en werkvormen. We spelen groepsspellen en praten over Bijbelse onderwerpen.
Soms verwerken we deze dingen op een creatieve beeldende manier.