Jezus is het goede nieuws voor alle mensen! Hij biedt hoop en het leven aan iedereen!
We nodigen je uit om onze groeiende gemeenschap te ontmoeten om te zien wat Jezus hier in Nijkerk aan het doen is.

Wees welkom bij één van onze samenkomsten.
Momenteel zien deze er in verband met de corona een beetje anders uit dan gebruikelijk.

Op zondag 29 november zal de dienst in Kade10 zijn.
Tijd: 9:00 en 11:00.
Wegens de Corona is het verplicht om je in te schrijven als je één van de diensten wilt bijwonen.

Beide diensten zijn nu vol!!

Later op zondagmiddag zal de opnames van de dienst op onze Youtube  kanaal zijn.
Life Church Youtube kanaal

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________