Ons Oudstenteam

Rob en Laura Korevaar

Erik en Jose Groeneveld

 

Ons Diakenenteam

Teun en Jozien Gundelach

Bram en Angela Kleinleugenmors

Janny Bosman

Coen en Jess Kleinleugenmors

Johan en Rozemarijn de Haan

Arnold en Esther Bronsema

Ralph en Fieke van Slooten

Friso en Henriet Berghuis

Klaas-Jan en Anneke van Kalkeren

Jan en Esther Tijmensen

Leiderschap in LIFE
We zijn met elkaar een familie. Een ieder met zijn of haar eigen rol, net als in een natuurlijk gezin waarin ouders een andere rol hebben dan de kinderen. We geloven dat een ieder geschapen is door God met gaven en talenten, door God uniek gemaakt en met opzet gegeven aan de lokale gemeente. Leiderschap is daarin, net als elke andere gave, een gave van God aan de gemeente.
Wij geloven dat God zelf Zijn leiders roept, aanstelt en zalft voor die taak. We mogen het lichaam van Christus bouwen en verzorgen, met de aanwijzingen en principes uit Gods Woord, door te luisteren naar Zijn stem die tot ons spreekt. Daarbij geloven we dat God niet tot enkelen spreekt, maar door meerdere mensen, via verschillende wegen. Daarom werken we in teams en geloven we dat samen beter is dan alleen. Hierdoor zijn we in staat Gods wil te doen en Zijn veelkleurigheid te laten zien.

Leiders leiden
Leiders leiden de kudde naar plekken waar God hen roept. De oudsten willen de gemeente daarin voorgaan door te luisteren naar wat Gods Geest ons ingeeft en doen wat Hij zegt. Dat betekent soms dat we veilige kaders loslaten en verder gaan. We zijn ons bewust van Jezus’ opdracht om alle mensen in aanraking te brengen met het goede nieuws. Daarom willen we niet alleen op onszelf gericht zijn, maar ook naar buiten gaan.

Leiders verzorgen
Leiders verzorgen de kudde. De zuivere leer van Gods Woord houden we te alle tijde voor ogen. Dat is goed voedsel voor de gemeente. We verlangen ernaar mensen binnen LIFE tot geestelijke volwassenheid te brengen.

Leiders beschermen
Leiders hebben een veilige atmosfeer voor ogen, waarin een ieder mag zijn wie hij of zij is. Er is een cultuur van elkaar eren en respecteren, waar nodig, zullen we bijsturen.