Onze Overtuigingen

Gemeenten kunnen op veel verschillende manieren variëren, maar om er deel van uit te willen maken, moet je vasthouden aan haar overtuigingen. We kunnen afhankelijk zijn van de stijl en cultuur, maar we moeten in onze overtuigingen verenigd zijn! LIFE Church Nijkerk streeft naar een bijbelgetrouwe, Geest vervulde en evangelie gerichte gemeenschap.

Bijbelgetrouw
Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is voor ons. Het vertelt ons alles wat we moeten weten om te leven in deze wereld met en voor God. Het toont ons onze plaats in Gods verhaal, vanaf de schepping in Genesis t/m de nieuwe schepping in Openbaring. Het vertelt ons over leven en dood, goed en kwaad, vreugde en lijden, het huwelijk en het werk, hoe te verhouden tot God en de mensen, en al het andere. We willen niets toevoegen of verwijderen aan het woord van God. Maar we willen alles wat het te zeggen heeft toepassen op ons leven.

Geestvervuld
Wij geloven dat God nog steeds spreekt, handelt, beweegt en werkt in onze wereld. Wij geloven in de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest zoals de Bijbel beschrijft en dat deze zijn gegeven tot opbouw van de gemeente en om mensen in de wereld te bereiken. Volgelingen van Jezus zijn geleid door de Heilige Geest en worden bekrachtigd door de Geest om Gods doelen te verwezenlijken. We willen Gods stem horen en erop reageren zodat Hij ons kan leiden in alles wat Hij heeft voor Zijn gemeente.

Evangeliegericht
In het hart van alles wat we zijn en alles wat we geloven weten we dat Jezus voor ons is gestorven en is opgestaan.
Het evangelie is de boodschap voor onze wereld dat de mensheid was gescheiden van God door de zonde en dat er hoop is en een tweede kans, gevonden in de opoffering en dood van Jezus aan het kruis. Het evangelie is de boodschap die ons denken, handelen en leven vormt. We willen dat de boodschap van het evangelie in het centrum van onze gemeente leeft, en in het leven van ieder lid.

Missiegericht
Wij geloven dat de kerk een doel heeft, en we willen graag dat elk lid zijn rol speelt bij het vervullen van dat doel. Jezus gaf ons de Grote Opdracht in Mattheüs 28v18-20. Hij roept ons op om Zijn boodschap te delen en discipelen te maken onder alle volken. Dat houdt in; om Hem te leren gehoorzamen en een ieder te dopen zoals Hij ons heeft opgedragen. We willen gehoor geven aan Jezus’ opdracht zowel lokaal als wereldwijd. Wij doen dit door het toerusten van iedere gelovige om te leven vanuit het evangelie. Dit bereiken wij door het opleiden van leiders en het stichten van nieuwe gemeenten. Wij geloven dat iedere gelovige hierin een rol heeft.